ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της οικογένειας Θανόπουλου
“Το Λιοστάσι μου”, παράγεται από τον καρπό της κορωνέικης ποικιλίας.